Regulamin pobytu zwierząt

Regulamin pobytu zwierząt

Prosimy o przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa pobytu i spokoju wszystkich naszych Gości oraz ich pupili.

 
1. Gołębia 8 Residence zezwala na pobyt zwierząt w obiekcie za dodatkową opłatą tylko po uzgodnieniu warunków pobytu między recepcją a Gościem.
2. Koszt pobytu jednego zwierzęcia wynosi 50 zł za dobę, a opłata musi być uregulowana podczas zameldowania. 
3. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest poinformować recepcję o planowanym przybyciu ze zwierzęciem w momencie dokonywania rezerwacji. Dokonując rezerwacji należy podać liczbę zwierząt.
4. Gołębia 8 Residence nie przyjmuje ras uznawanych za agresywne ani zwierząt agresywnych w stosunku do innych zwierząt oraz ludzi.
5. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest posiadać książeczkę zdrowia z aktualnymi szczepieniami oraz okazać ją na prośbę personelu.
6. Przyjeżdżając ze zwierzęciem, jego właściciel oświadcza, że zwierzę to jest zdrowe i nie stanowi zagrożenia dla innych osób i zwierząt.
7. Właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone przez zwierzę na terenie całego obiektu i jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych.
8. Właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność za zachowanie swojego pupila względem innych osób odwiedzających obiekt oraz odpowiada finansowo w przypadku wyrządzenia szkód. 
9. Właściciele zwierząt są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta na terenie oraz w otoczeniu hotelu. 
10. Właściciel zobowiązany jest do przestrzegania ogólnego spokoju oraz ciszy nocnej, a jego zwierzę nie może zakłócać pobytu innych Gości.
11. Sprzątanie pokoju, w którym przebywa zwierzę może odbyć się wyłącznie podczas obecności właściciela.
12. Zwierzę musi pozostawać pod nadzorem przez cały pobyt oraz nie może być zostawiane samo w pokoju. 
13. W przypadku braku kontaktu z Gościem, Gołębia 8 Residence zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju Gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia pozostawionego samego w pokoju i zakłócającego pobyt innych osób zwierzęcia. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych czynności pokrywa właściciel.

Oferty